Sök
Stäng denna sökruta.

OM i Sverige

I Sverige jobbar OM framförallt med tre saker: mobilisering, mission och missionsbas

  1. Att mobilisera svensk kristenhet. Vi vill inspirera och utmana andra att be för de minst nådda, ge till arbetet bland de minst nådda och gå till de minst nådda – oavsett om det är här i Sverige eller utomlands
  2. Mission i Sverige, med ett särskilt fokus på de minst nådda här. Vi planterar nya församlingar tillsammans med svenska församlingar och samfund på platser där det inte finns några församlingar, eller bland grupper som inte har tillgång till evangeliet. Idag satsar vi särskilt på våra mångkulturella förorter i t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö och bland somalier.
  3. För att allt ska fungera finns vår missionsbas i Jönköping. Här sköter vi bland annat ekonomi, personal, kommunikation, administration och partnerutveckling. Varje år åker många svenskar iväg på olika teamresor och till det stora tonårslägret TeenStreet i Tyskland. Detta arbete koordineras från vår missionsbas.

Startade  i en snickarbod

OM har funnits i Sverige sedan 1970. Några svenska ungdomar hade då varit ute på sommarkampanjer i Europa och utmanats att starta upp ett missionskontor i Sverige. OM i Sverige grundades och en snickarbod i Smålandsstenar fick tjäna som kontor. Personalen jobbade utan lön och levde som storfamilj med gemensam ekonomi. Snickarboden blev så småningom för liten och flyttlasset gick därför 1986 till förorten Råslätt utanför Jönköping. 1992 blev Operation Mobilisering en förening och bytte namn till Operation Mission. 2006 blev det officiella namnet OM Sverige eller kort och gott OM. 

På senare år har ett allt starkare fokus hamnat på nå människor i Sverige. Som en följd av det finns nu arbetare på spridda håll i landet med bland annat fokus på församlingsplantering. Vi har också blivit ett mottagande fält med arbetare från många olika världsdelar.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15