Doulos Hope

OM utökar sin flotta med ett nytt fartyg: Doulos Hope. Fartyget är det första av flera nya skepp som planeras särskilt för att nå nya regioner och fler utsatta samhällen med kunskap, hjälp och hopp.

Doulos Hope är ett mindre fartyg med mindre djupgående än systerfartyget Logos Hope, vilket gör det möjligt att färdas i grundare vatten och nå fram till nya hamnar där tidigare skepp inte fått plats. Skeppet kommer främst resa i Sydostasien och kan lägga till i hamnar lite längre perioder för att bättre betjäna de samhällen man besöker. Vi träffade Seelan Govender, ledare för OM Ships, för att prata om det nya fartyget.

Seelan Govender,
ledare för OM Ships

SEELAN, VARFÖR BEHÖVER OM ETT SKEPP TILL?

– Vi får så många inbjudningar från hela världen att vi inte kan möta förfrågningarna med bara ett fartyg. Vi har alltid brunnit för att bygga upp gemenskaper av efterföljare till Jesus över hela världen, och fartyg som Doulos Hope hjälper oss att göra det ännu mer.

Dessutom vill vi bygga långsiktiga relationer genom vårt arbete och bli mer engagerade i samhället samtidigt som vi når ut till nya områden. Därför behöver vi utöka vår flotta, för det är svårt att göra det med bara ett enda fartyg!

SÅ DOULOS HOPE KOMMER INTE ATT ERSÄTTA LOGOS HOPE?

Fartyget förbereds inför ombyggnaden till ett missionsskepp

– Nej! Om vi har flera skepp i drift samtidigt kan vi stanna längre i hamnarna och komma tillbaka oftare. Logos Hope besökte 15-18 hamnar per år före pandemin; med fler skepp kan varje skepp besöka mellan tio till tolv hamnar per år, och stanna längre än tidigare. De senaste 50 åren har vi sett skeppen bli en katalysator för bön, mobilisering för mission och partnerskap runt om i världen. När vi tänker på skeppens framtida arbete vill vi nå ut till så många som möjligt på kortast möjliga tid, och det kan vi göra bättre genom att använda flera skepp.

KAN DET BLI FLER SKEPP INOM EN SNAR FRAMTID?

– Ja, och det finns tre miljarder goda skäl för det. Just nu finns det tre miljarder människor som lever på jorden och inte har något sätt att få höra talas om Jesus Kristus, om inte någon går till dem med evangeliet och lever ut Jesus kärlek bland dem. Inom OM vill vi minska det här antalet med Guds hjälp. Om vi ökar antalet skepp, och varje skepp stannar i ett område eller kontinent, kommer effekten inte bara att öka kraftigt för OM, utan troligen ge upphov till många nya likasinnade grupper. Det här är jättespännande och en av de största anledningarna till att vi utökar OM:s flotta.

TILLBAKA TILL DOULOS HOPE. HUR FINANSIERADES SKEPPET?

– Vi delade visionen med vissa personer i förväg och har blivit glatt överraskade av deras gensvar och generositet. Dessutom finns det fartyg i den storlek vi letar efter på marknaden till rimliga priser just nu. Vi upplevde hur Gud stängde dörrar för oss i vårt sökande efter ett skepp, för att sedan öppna nya dörrar och ge oss den unika möjligheten att köpa det här skeppet till ett förmånligt pris. Avtalet tillåter inte att vi avslöjar beloppet.

VAD ÄR NÄSTA STEG FÖR DOULOS HOPE?

– Just nu håller vi på att slutföra planerna för ombyggnaden. Vi kommer att installera bokmässan och lagret, se över motorerna, installera ett filtreringssystem för smutsigt vatten och renovera några av hytterna. Dessutom måste skeppet få sitt säkerhetscertifikat för passagerarfartyg förnyat innan skeppet kan tas i bruk. Vi planerar en ombyggnadsperiod på tolv till arton månader. Doulos Hope kommer att renoveras i Asien och förväntas vara klar under 2023.

– I allt detta behöver vi fortsatt stöd från våra partners, både i bön och med ekonomiskt stöd. Vi är överväldigade och tacksamma när vi tänker på hur troget Gud förser oss med allt vi behöver för att förkunna hans namn över hela världen.

Doulos Hope har redan lagts i torrdocka i Singapore och renoveringen påbörjats.

» Vill du vara med och bidra ekonomiskt till Doulos Hope? Ge din gåva på omsverige.se/ge och märk gåvan ”Doulos Hope”

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15