”Kristus är nog för mig” sa den fattige mannen

När jag skriver det här sitter jag på kommandobryggan och håller nattvakt på Logos Hope, som inte är något vanligt skepp. Tillsammans med 350 andra kristna från över 60 länder, seglar jag runt till olika länder runt om i världen för att sprida Guds kärlek. Vi välkomnar människor ombord på världens största flytande bokhandel och åker även ut i samhällena för att tjäna folk på olika sätt. Vår längtan är att sprida kunskap, hjälp och hopp. Jag mönstrade på för snart ett år sedan och har rest till länder i Karibien, Västafrika och södra Europa. Några av mina starkaste minnen och största utmaningar kommer definitivt ifrån min tid i Sierra Leone och Liberia. Vi hade många möjligheter att tjäna folket vi mötte där, och de gjorde också djupa intryck på oss.

”Vår längtan är att sprida kunskap, hjälp och hopp.”

STARKA MINNEN OCH DJUPA INTRYCK FRÅN AFRIKA

Jag tar med mig mycket ifrån de två länderna. Jag såg de livliga städerna med mycket färg och energi. Jag såg människor som lever ett annat liv än jag, och som avslappnat balanserar saker på huvudet. Jag mötte en helt annorlunda kultur där människorna har olika värderingar och tankesätt.

I Liberia träffade jag en fiskare som heter Neo. Han lever i fattigdom och kämpar med ett tufft jobb för att försörja sin familj. Men under hela vårt samtal påpekade han att Kristus är nog för honom. Det utmanade verkligen mig: i hela våra liv både kan och bör Kristus vara nog för oss. Så innan jag kliver av min nattvakt vill jag lämna denna fråga till dig: Är Kristus verkligen nog för dig?

Gabriel Stråhle,

besättningsmedlem på Logos Hope

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15