Kintsugi!

Kintsugi är en japansk konstform där trasig keramik repareras med guld och skapar ett vackert mönster. Ett av OM-teamen i Ukraina använde konceptet i en tjejgrupp med unga utsatta tjejer.

– Vid en av våra träffar tog vi en vacker tallrik och slog sönder den framför tjejerna, berättar Joy Loke (Singapore). De blev helt chockade och gapade av förvåning!

– Sedan kunde vi fortsätta att berätta hur tallriken får symbolisera våra hjärtan, förklarar Joy. När vi blir besvikna eller sårade i livet är det som när tallriken går i bitar. Men Jesus tar våra trasiga delar och med kärlek och tålamod sätter han ihop oss igen. Och även om våra ärr finns kvar kan Gud göra något ännu vackrare och unikt av våra liv, precis som ett fint kintsugi-mönster.

I tjejgruppen delar Joy och de andra teammedlemmarna med sig av sina egna erfarenheter som varit smärtsamma, och på kreativa sätt undervisar de tonåringarna hur Gud i sitt ord all- tid bekräftar sin kärlek till oss.

–Även om deras smärtsamma omständigheter inte försvinner, önskar vi att tjejerna kan utveckla en personlig relation till vår himmelske far, avslutar Joy.

» Be om välsignelse för de tjejklubbar teamet arbetar med, och alla tonåringar de har kontakt med.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15