Iranier döpte sig i Sarajevo

I april hade vi glädjen att, tillsammans med baptistförsamlingen
i Sarajevo, få döpa 13 iranska män.

De är del av en grupp kristna som bor på ett flyktingboende där OM hjälper till. Även en bosnisk ung man med muslimsk bakgrund beslutade sig för att följa Jesus och låta döpa sig. Vi prisar Gud för dessa bröder som beslutat att vara öppna med sin tro, och vi ber att de ska fortsätta att växa i tron på vår frälsare.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15