Sökte arbete och fann Jesus – Ryssland

Liksom tusentals andra uzbeker flyttade Ona* till Novosibirsk, Ryssland, på jakt efter bättre betalt arbete. Ona fick inte bara arbete men hon fann också Jesus då hon lärde känna två av OM Rysslands församlingsplanterare som arbetar för att skapa en uzbekisk gemenskap i staden.

Efter att hon börjat tro på Jesus, deltog hon i en husförsamling och växte i sin tro. Förra året återvände Ona till sitt hemland. För ett tag sedan ville hon bli döpt, men fann det svårt på grund av förföljelsen. Så hon bestämde sig för att ta saken i egna händer. Hon steg upp tidigt en morgon, satte på sig en vit skjorta, gick in i duschen och döpte sig själv.

Senare samma morgon ringde hon sina vänner i OM Ryssland och berättade vad hon hade gjort. De förklarade att oftast är det pastorer som döper människor. Senare samma dag deltog hon i en hemlig kristen gemenskap i en angränsande stad och pratade med pastorn. Han gick med på att döpa henne samma eftermiddag – denna gång i badet.

Eftersom Ona ​​har varit hemma, har två släktingar också kommit till tro. Hennes mamma är dock starkt emot det. Ona planerar att be några av de ledande kvinnorna i kyrkan att besöka hennes mor. Be att hennes mamma kommer att lyssna till Mayas berättelse.

* Namnet har ändrats

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15