TACK för stödet i Ukrainakrisen!

Tack för era böner och ert stöd för människor på flykt från Ukraina.. Miljoner har korsat gränsen utan någon framtidsplan men tack vare er har vi haft möjlighet att hjälpa tiotusentals människor. Vi har kunnat stötta dem och ge dem hopp för framtiden. Varenda en av dem har sin egen historia. Här är några av deras berättelser. Tack att du är med och ger dem hopp för framtiden.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15