Ett liv i Guds tjänst

Bertil och Gunnel Engqvist har funnits med inom OM sedan mitten av 1960-talet. De har bland annat tjänat som ledare för OM:s arbete i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien under flera decennier och nu leder de arbetet bland somalier, trots att de för länge sedan nått pensionsåldern.

”Vi har bara haft oss själva att erbjuda”, berättar Bertil. ”Våra liv har varit som en målarduk – vi har börjat med en vit duk och det som vuxit fram har vi målat in i tavlan.” De är konstnärer till yrket och gillar att skapa ur ingenting. De har ställt sina liv till Guds förfogande och sett hur Gud brutit ny mark genom dem i Libanon, Jordanien, Egypten, Cypern, Turkiet, Sverige – och nu bland somalier över hela världen.

Gunnel minns tydligt sin första kontakt med OM. Av en händelse hamnar hon på en konferens i Holland 1964. Där blir hon fascinerad av de jämnåriga tjejer hon möter som verkligen lever ut sin tro. ”De läste Bibeln som om den var sann, de bad som om Gud skulle svara och när de vittnade gjorde de det med iver och övertygelse”. Det här vill hon också ha! Gunnel har vuxit upp i kyrkan men det är först nu hennes tro ska börja betyda något för henne. Hon är tillsammans med Bertil, men om han inte är troende, kan de ändå vara tillsammans? Bertil har ingen koppling till kyrkan alls. Hon börjar be, och på märkliga vägar böjer Bertil knä vid sin säng ett par månader senare och ber sin frälsningsbön tillsammans med Gunnel. De har varit Gud och OM trogna sedan dess, både i Sverige och utomlands.

TILL MELLANÖSTERN

De flyttar till Mellanöstern 1968. ”Det var vi, våra två små pojkar, och två tjejer till som också skulle dit”, berättar Bertil. De åker bil ner och på vägen vittnar de för alla de möter. I Bulgarien slänger de ut traktat genom bilfönstret när de åker genom byarna, ett påhitt som inte tas väl emot av polisen. ”Vi fick sitta två dagar i arresten för det. Sen tog de all vår litteratur, det var vi lite arga över”, minns Bertil.

De hamnar först i Libanon men flyttar snart till Jordanien. De delar ut tusentals biblar och bibeldelar överallt där de kan och får snabbt kontakt med människor. ”Det var så mycket folk som ville komma och hälsa på”, berättar Bertil, ”så vi bestämde att vi ska läsa Bibeln med alla som kommer. Om de inte ville läsa med oss gick de ganska direkt.”

De ser mycket hända och många kommer till tro. Samtidigt är det stor spänning i landet och kriget ligger och gror i bakgrunden. ”Det var motstånd från många kristna att vi skulle evangelisera till muslimer, de ville inte att vi skulle störa ordningen”, minns Bertil och Gunnel fyller i: ”Så vi gjorde det i hemlighet. När de kom och sa att det inte går att evangelisera bland muslimer, berättade vi hur vi redan gjort det.”

Med tiden får säkerhetspolisen ögonen på dem och de tvingas lämna landet. De återvänder till Sverige och arbetar med Proklama, ett bokförlag som startats av OM:are och försett OM och Sverige med kristen litteratur under många år. Bertil och Gunnel är entreprenörer och kan inte låta bli att starta nya projekt. Gud använder och välsignar teamets idéer på mäktiga sätt och Proklama blomstrar.

LEDARANSVAR

Ett par år senare, i mitten på 1970-talet är de äntligen på väg tillbaka till Mellanöstern igen. De hamnar i Egypten, men bara två år senare fängslas plötsligt Bertil på oklara grunder efter att polisen bett honom komma in för att ”justera sitt visum”. Han hamnar i ett av Egyptens mest fruktade långtidsfängelser men som genom ett under släpps han 10 dagar senare – efter att svenska UD hotat med att dra in hela Sveriges bistånd till Egypten om han inte fick en skälig rättegång.

Av svenska ambassaden får de flygbiljetter hem till Sverige, men Bertil är inte klar med utlandet än. Istället blir det Cypern, strategiskt placerat mellan Mellanöstern, Europa och Centralasien. Bertil har ansvar för OM:s arbete i regionen. När de kommer till Cypern är OM en av få missionsorganisationer i landet. När de lämnar 13 år senare, har ytterligare 30 missionsorganisationer valt att flytta sina kontor hit.

OPERATION MERCY

När Gulfkriget bryter ut 1991 bor de i Turkiet. De hör rapporter om hur kurderna fastnat i ingenmansland mellan Irak och Turkiet och omständigheterna är fruktansvärda. Bertil och teamet vill hjälpa till, men får beskedet att de måste vara en registrerad hjälporganisation för det.
Bertil ringer Skatteverket i Sverige för att registrera en, men det ska visa sig vara krångligare än han trott. ”Men människor dör här!” utbrister Bertil desperat. Kvinnan i andra änden blir tyst. ”Jag ska egentligen inte göra så här… lovar du att skicka in alla papper som krävs sedan?”. Bertil lovar, och över telefon registreras Operation Mercy. Arbetet växer snabbt och när det är som störst arbetar de i 22 länder som en nära samarbetspartner till OM. När Bertil och Gunnel flyttar till Örebro, följer kontoret med och Bertil leder arbetet fram till sin pension 2009.

NYTT ARBETE BLAND SOMALIERNA

Pensionen kommer, men Bertil och Gunnel är inte färdiga i Guds rike. De upplever hur Gud vill att de når somalierna, ett folk som sägs vara stängt för evangeliet. På märkliga vägar får Bertil kontakt med Faisal, en kristen somalier, och tillsammans börjar de arbeta för att nå hans landsmän med evangeliet. De ber, startar chattgrupper online men på den första konferensen de anordnar för kristna somalier kommer bara tre personer. ”Men man ska aldrig se ner på en ringa början”, konstaterar Bertil.

Med på konferensen är Shania, en svensk-somalier som under de kommande åren ska föra otaliga somalier till Kristus. Det ska visa sig att Gud förberett somaliers hjärtan över hela världen och snart växer antalet deltagare på konferenserna. Idag vet man om grupper av kristna somalier som regelbundet träffas i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, USA, Sydafrika och Kenya. ”Gud gör så mycket och vi står bara vid sidan av och ser förundrat på”, konstaterar både Bertil och Gunnel.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15