Flyktingkrisen: förvandling pågår

Hösten 2015 skrevs in i historieböckerna. Aldrig någonsin har vi tagit emot så många asylsökande i Sverige. Majoriteten kommer från Syrien, Irak och Afghanistan, länder med starka muslimska traditioner. Många församlingar möter dem nu i sina närområden. Vi pratar med OM Sveriges missionsledare Martin Ström om flyktingströmmarna in i vårt land.

Många av de som nu kommer till Sverige som asylsökande är muslimer. Är det en flyktingkris eller flyktingchans för svensk kristenhet?

Det är en stor möjlighet för svensk kristenhet att på ett nytt sätt kunna leva ut sin tro i mötet med de människor som kommer hit. Evangeliet gäller alla och ska förkunnas och delas med alla. Det är verkligen en möjlighet och en chans. Jag möter det här i mindre lantortsförsamlingar som nästan aldrig har träffat muslimer tidigare men nu har större grupper som bor i samhället. Det rör om i bygden men jag hör om många församlingar som går intill, tar kontakt och bereder rum för ett möte med muslimer. Och redan nu, efter bara ett halvår ser jag en något förändrad svensk kristenhet.

På vilket sätt?

På OM märker vi av ett ökat intresse där folk ställer frågor kring hur vi möter muslimer, vilka de är och vad de tror på. Vi hör om muslimer som är med i olika samlingar, några har döpts in i Kristus och det här kommer naturligtvis att på sikt förändra svensk kristenhet.

Är det en positiv förändring?

Det är en mycket positiv förändring! Och välkommen. Samtidigt ska vi komma ihåg att förändringar alltid innebär spänningar. Jag ser många som tar vara på möjligheten och möter de muslimer som kommer, och jag kan se andra som reagerar med rädsla och fruktan.

Vad gör vi med den rädslan?

Rädslan för det okända och för islam ska inte fördömas utan vi behöver istället hjälpa varandra att sätta ord på den och tillsammans söka konstruktiva vägar framåt.

En del påstår att muslimer som kommer hit har en dold agenda av att ta över vårt land. Kommer de att steg för steg påverka samhället så till den grad att vi kristna blir trängda här i Sverige?

Många muslimer är frimodiga i sitt sätt att uttrycka sin övertygelse. De märks i offentligheten genom klädstil, matvanor och värderingar vilket kan gör oss osäkra. Muslimer har rätt att leva ut sin övertygelse inom svensk lagstiftning, precis som vi kristna, men ingen av oss har rätt att tvinga sina seder och bruk på den andra!

Jag tänker att enda vägen framåt är att mötas som människor med våra olikheter. Detta är särskilt angeläget just nu. Vi behöver ta initiativ och möta dem som kommit hit på flyktingboenden, i våra hem, i kyrkan och ute i samhället. Bryt isoleringen och gå intill.

Uttryck för fundamentalism behöver vi möta utmed resans gång. Jag säger ’utmed resans gång, vårt uppdrag börjar med att möta människan och att sedan vara öppen och alert i relationerna som följer.Evangeliet gäller alla och ska förkunnas för alla. Vi kommer att möta en del muslimer som inte är intresserade av det kristna budskapet men också möta många muslimer som är öppna för Guds rike.

Samtidigt ser vi också hur evangeliskt kristna flyr hit från utsatta delar av världen. Många av dem bär på ett viktigt bidrag till våra församlingar: de bär på en stolthet och förmåga att verbalt uttrycka sin tro. Det behöver vi inspireras av i svensk kristenhet. I Sverige är vi starkt präglade av sekulariseringen och jag tror att vi har blivit nedtystade på många sätt. De kristna som kommer är ofta frimodiga i sin tro och det är naturligt för dem att prata om Gud i vardagen. De har dessutom en språk- och kulturförståelse som vi gammelsvenskar inte har. Jag ser hur de kan spela en nyckelroll i evangelisation och lärjungaträning framöver.

Du leder OM Sverige, vad ser du som OM:s roll i Sverige?

Jag ser två viktiga bidrag: att utrusta den lokala församlingen att nå muslimer och att utrusta de nyanlända evangeliskt kristna.

Den lokala församlingen är viktig för att bygga relationer med muslimer och dela sin tro med dem. OM kan hjälpa till med både både kunskap och inspiration till församlingarna. I vår rörelse har vi lång erfarenhet av det efter alla år vi arbetat i Mellanöstern. Vi har ett stort nätverk av människor med stor kunskap och erfarenhet där OM kan vara en kontaktskapande länk. Jag ser också hur vår konferens Heart for Muslims* är mer aktuell än någonsin. Vill din församling ha råd och stöd i ert arbete, så kontakta oss!

OM har också en viktig roll för de nyanlända kristna: Genom vårt nätverk kan OM utrusta dem i en svensk kontext och vara en länk in i svensk kristenhet. Idag har vi flera medarbetare från exempelvis Somalia, Pakistan och Mellanöstern inom OM Sverige. Vi behöver fortsätta ge nyanlända kristna en plattform att stiga fram på. Många har dessutom gått den svåra vägen genom förföljelse och har en välgrundad tro. De är en enorm resurs och har möjligheten att förvandla många av våra församlingar på djupet!

Vad kan den lokala församlingen göra?

Låt dig inspireras av alla de goda exempel som redan finns i svensk kristenhet! Våga skapa mötesplatser med de nyanlända. Då sätts vi i rörelse och något händer, både med oss och dem vi möter. När vi inte låter fruktan och rädslan styra utan går intill; möter människan, bygger vänskap och delar evangeliet – då har vi en verklig möjlighet att se flera människor lära känna Jesus! 

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15