Att säga ”tack” med ägg – Peru

Nyligen reste OM Perus ledare Mayelo och Any Gensollen 1000 kilometer över gropiga grusvägar från Lima till Piura tillsammans med fem andra personer för att betjäna de fattiga med medicinsk och psykologisk hjälp.

I samarbete med lokala evangeliska kyrkor, förlade de sin bas till Chulucanas och därifrån besökte de städerna Paccha, Callejones, Las Chuicas och Pedregal. De diagnostiserade 362 patienter, behandlade dem och gav dem medicin för deras krämpor.

I Callejones och Pedregal föreläste psykologen om våld i hemmet, en vanlig företeelse i fattiga samhällen. 54 personer deltog och ställde många frågor.

Efter en gudstjänst i Pedregal, där teammedlem Silvia Baldeón predikade kom en äldre kvinna fram. ”Hon sa att hon inte hade många saker att erbjuda oss”, sa Mayelo. ”Hon hade bara några ägg från sin värphöna. Hon gav ett ägg till varje medlem i teamet och två till Silvia för att hon hade predikat.” För teamet var detta som ”änkans skärv”, en stor gåva för deras tjänst hos folket i Piura.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15