Ingen vanlig fotbollsklubb – Argentina

”Normalt brukar föräldrarna vara glada att få lämna av sina barn på vår fotbollsklubb och få lite tid för sig själva,” säger Markus Leder, OM-teamledare i Buenos Aires, Argentina. ”Så jag blev lite förvånad över att en kväll se en pappa sitta kvar för att titta när barnen tränade.”

När träningen nästan var klar, kom pappan fram till Markus och frågade honom: ”Varför gör ni det här?” Frågan överraskade Markus. Han började berätta för pappan om de kristna värderingarna han och hans team försöker förmedla till barnen. ”Han berättade sedan för mig om alla fotbollsklubbar han hade skickat sin son till,” säger Markus, ”och att detta var första gången hans son faktiskt frågade när han kunde vara med igen.”

Sonens entusiasm förvånade fadern så mycket att han ville se själv varför den här fotbollsklubben var annorlunda. ”Han fortsatte att säga att han aldrig hade sett en klubb där barnen (utan svordomar) arbetade tillsammans som ett team och visade respekt för varandra”, säger Markus. När träningen var slut, kom fadern för att ta farväl av Markus och hans team. Med tårar i ögonen sade han: ”Tack för att ni gör ett så bra jobb.”

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15