Sök
Stäng denna sökruta.

Jesus på våra arbetsplatser

För att nå hela världen behövs hela Guds församling! Om inte Jesu efterföljare mobiliseras till att nå ut på sina arbetsplatser kommer vi aldrig lyckas med missionsuppdraget.

När Jesus kallade oss att följa honom utelämnade han inte den stora delen av våra liv som tillbringas på jobbet. Faktum är att han nog tänkte specifikt på vår roll på arbetsplatsen. Vi som Jesu efterföljare är kallade att följa honom även där. Men hur det ser ut i praktiken är fortfarande väldigt oklart för många idag.

Studiematerialet ”Jesus på våra arbetsplatser” bygger på den bibliska principen om det allmänna prästerskapet för de som tror. Genom materialet använder författaren förklarande och förtydligande exempel från sin egen globala arbetslivserfarenhet. Här är två sätt du kan ta del av materialet:

  • Samla en grupp och gå själva igenom kursmaterialet under tio veckor.
  • Boka in ett undervisning med Scott på en gudstjänst, temaförmiddag eller bibelskolelektion.

Hitta studiematerialet här

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15