Glädjen i att ge

För Steve och Jane från Australien är inte givande något man gör i lydnad för att man måste. Det är snarare något som kommer från ett hjärta av tacksamhet och nyfikenhet över hur Gud kommer att använda det. Steve berättar: ”Att ge påminner mig om att de saker vi har inte främst kommer från våra egna ansträngningar, utan att de är Guds. Och när man bjuder in Gud i det hela, blir det mer än bara en transaktion.”

Jane menar att de mest generösa människor hon känner är de som inte har mycket, när man ser till pengar. Hon säger: ”Många i vår generation är rikare än vi någonsin varit, men av olika anledningar känner vi oss inte rika. Vi känner oss osäkra, pressade och rädda för att inte klara oss om vi ger bort för mycket. Vi vet att Gud förser oss med det vi behöver, men även för oss kristna kan det vara svårt att lita på.”

”För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” – Matteusevangeliet 6:21

Steve och Jane refererar till Matteusevangeliet 6:21 där det står: ”För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” Jane menar att ”Våra hjärtan dras till det som är vår skatt. När vi ger till Guds rike dras våra hjärtan till det som är av Gud, som är det enda vi kan finna sann glädje och tillfredsställelse i.”

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15