Glädjen i att ge

För Steve och Jane från Australien är inte givande något man gör i lydnad för att man måste. Det är snarare något som kommer från

Läs mer »

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15