Hur finner jag min kallelse?

Vi är alla kallade till Jesus och är oändligt älskade av honom utan att behöva prestera. Men hur kan man veta vad mer han kallar oss till?

Det är inte alltid helt enkelt att förstå Guds vilja, men det finns sätt som kan hjälpa oss att få en bättre bild av vad han har tänkt för våra liv.

Vi är alla kallade att dela med oss av Jesu kärlek till alla folk och göra dem till lärjungar, såsom det framgår av missionsbefallningen (Matt. 28:19). Men Gud har också specifika uppgifter för oss var och en, som Paulus beskriver: ”Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till” (Ef. 2:10). I Bibeln ser vi att Gud genom tiderna har kallat människor till tjänst på många olika sätt. Så gör han också idag. Låt dig ledas av Gud till att bli använd i hans rike, som den han har skapat dig till och med de unika gåvor han lagt just i dig.

HUR VET JAG VILKEN LIVSUPPGIFT GUD HAR FÖR MIG?

Förutom att fråga Gud i bön, kan det vara till god hjälp att fundera kring följande frågor:

 • Vilka andliga gåvor har Gud gett mig?
  Vi har alla fått andliga gåvor från Gud, som en hjälp att kunna sprida hans kärlek vidare till människor och bygga upp Kristi kropp. Exempel på andliga gåvor kan vara att fungera i tjänande, givande, ledarskap, urskiljning, evangelisation och i att visa barmhärtighet. Behöver du hjälp med att urskilja vilka just dina gåvor är, kan du kanske ta hjälp av en vän som känner dig väl. Du kan också göra ett test på www.freeshapetest.com
 • Vad brinner jag för?
  Fundera över vad du brinner för. Vad pratar du ofta om? Här finns många exempel, som samhällsfrågor, rättvisefrågor, ungdomar, forskning, lovsång och människor som inte hört talas om Jesus. Detta kan vara något Gud har gett dig hjärta för och något han vill använda dig inom.
 • Vad är jag duktig på?
  Det kan också vara till hjälp att tänka igenom vad du är duktig på. Vad besitter du för förmågor och kompetenser? Det kan bland annat handla om administration, matlagning, konfliktlösning, elektronik, filmskapande eller att tala offentligt.
 • Vilka personlighetsdrag har jag?
  För att upptäcka ännu mer vem Gud har skapat dig till, kan du fundera på hur du är till din personlighet. Exempel kan vara mild, öppensinnad, modig, lojal, reserverad och äventyrlig. Genom att veta detta är det lättare att förstå vad som motiverar och driver dig i olika situationer och hur du gensvarar till olika möjligheter som dyker upp.
 • Vilka erfarenheter har jag fått med mig genom livet?
  Det du upplevt i ditt liv har även format dig till den du är. Detta kan också vara en pusselbit i hur Gud vill använda dig. Det finns många behov i världen och dina erfarenheter gör dig unik. Kanske kan något som format dig göra att du kan upp- muntra och hjälpa någon annan i en liknande situation?

De fem frågorna är tagna ur ”SHAPE”; ett koncept framtaget av Saddleback Church i USA, om hur man kan finna sin kallelse.

Känner du att ditt hjärta bultar för mission?

Kom ihåg att du inte måste vara pastor eller predikant för att kunna arbeta med mission. Gud kan använda dig i det yrke du har eller i något annat du är duktig på.

OM erbjuder onlineseminariet Goda råd för att finna din livskallelse, om du vill veta mer om hur du kan hitta din plats i Guds rike.

TIPS!

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15