SAHEL: Matis berättelse

I den södra delen av Sahara finner vi Sahelområdet. Det sträcker sig över Mali, Burkina Faso, Chad, Mauretanien, Niger, Nigeria, Eritrea, Etiopien, Senegal och Sudan. Detta 500 mil breda landbälte är hem åt många olika folkstammar. På hela den afrikanska kontinenten är det Sahelområdet som har tätast befolkning utan tillgång till evangeliet. Människorna här möter många svårigheter såsom torka, ekonomisk instabilitet och våld från extremistgrupper.

Här bor väldigt få Jesus-efterföljare. I de östra delarna är färre än 4% kristna. Islam präglar kulturen och identiteten hos många, och evangeliet om Jesus möter motstånd både politiskt och kulturellt. Men det finns hopp för Sahel. Genom den Helige Andes kraft utrustar Jesus-efterföljare andra kristna, från samma eller en liknande kultur, att sprida Guds ljus i Sahel.

Se Matis berättelse om hur det är att följa Jesus i Sahel i filmen ovan.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15