Sök
Stäng denna sökruta.
Spela videoklipp

Till minne av George Verwer

1938-2023

OM:s grundare George Verwer har fredagen den 14 april 2023 gått bort vid en ålder av 84 år.

Vi tackar Gud för hans radikala och överlåtna liv – ett liv helt inriktat på att dela med sig av Guds kärlek över hela världen.

George Verwer föddes 1938 i New Jersey, USA. När han var 14 år fick han ett exemplar av Johannesevangeliet av en kvinna vid namn Dorothea Clapp. Under 18 år bad Mrs Clapp att eleverna på Georges skola skulle bli passionerade efterföljare till Jesus och ta Hans budskap till världens ände. Tre år senare gick George på ett Billy Graham-möte i New York City, där han tog ett Jesus som sin personlige frälsare. Hela hans liv förändrades.  

Inspirerad av Jesu uppdrag att göra lärjungar började George dela sin tro med sina studiekamrater. Inom ett år hade tvåhundra personer valt att följa Jesus. På college i Tennessee blev George bekymrad över alla dem som inte hade tillgång till Bibeln, och 1957 sålde han och två vänner en del av sina ägodelar för att finansiera en resa till Mexiko, där de tog med sig 20 000 spanskspråkiga traktat och 10 000 evangeliehäften. Resan var den första av många och gav bränsle åt Georges starka övertygelse att dela Guds ord med dem som aldrig hade hört det.   

När George flyttade till Moody Bible Institute i Chicago, Illinois, var han övertygad om Guds kallelse över sitt liv. Han banade väg för en ny våg av världsmission, motiverade andra under långa bönenätter och planerade för ännu fler litteraturkampanjer. Det var på Moody som George träffade Drena Knecht, som senare blev hans fru.   

1960 gifte sig George och Drena. De prioriterade sin tjänst hos Herren och sålde några av deras bröllopspresenter för att åka på outreach till Mexico City, innan de flyttade till Spanien och etablerade vad som skulle bli OM:s arbete där. I Europa smugglade George biblar till kommuniststyrda länder, men efter att ha arresterats och deporterats tog han sig tid att reflektera. Under en bönestund i Wien, Österrike klättrade George upp i ett träd och såg en grupp unga människor stiga på en buss. I det ögonblicket kom namnet Operation Mobilisation upp i hans huvud, och med det idén att mobilisera “busslaster” av unga människor för mission.  

Under Georges sprudlande ledarskap och med massor av passion från troende över hela världen, expanderade OM under 60-, 70- och 80-talen för att nå dem som aldrig hade hört de goda nyheterna: först över hela Europa och till Mellanöstern, sedan med frivilliga som besättning på oceangående fartyg. Logos, det första av fem fartyg, sjösattes 1971 och sedan dess har mer än 49 miljoner människor besökt bokmässorna ombord och över 70 miljoner Bibel-delar har delats ut under hamnbesök i 151 länder.  

Efter att ha bott och startat arbetet i Indien bosatte sig George och Drena tillsammans med sina tre barn i London, England, där George fortsatte att betona radikalt lärjungaskap inom OM och fokuserade på hållbarheten i arbetet.   

George ledde OM fram till 2003 och koncentrerade sig sedan på särskilda projekt. Han reste mycket och talade om det globala missionsuppdraget vid tusentals sammankomster över hela världen. Hans autentiska livsstil och iver för att sprida evangeliet har motiverat otaliga individer och kyrkor att engagera sig mer medvetet i mission. 

George syntes sällan utan sin världskarte-jacka eller enorma uppblåsbara jordglob och bad ständigt för världens länder och aktuella frågor. Han fick energi av att uppmuntra andra och höll kontakt med tusentals vänner och samarbetspartners genom brev, e-post och telefonsamtal. George skrev flera böcker, bland annat Revolution of Love (Kärlekens revolution), Out of the Comfort Zone (Upp ur fåtöljen), Messiology och Confessions of a Toxic Perfectionist.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15