Sök
Stäng denna sökruta.

Hungriga hjärtan och öppna dörrar

När människorna i detta sydasiatiska land drabbas av översvämningar år efter år, åker Johnny* och andra OM-arbetare till avlägsna områden och erbjuder mat till dem som drabbats hårdast.

– Min kallelse är att förkunna evangeliet för de minst nådda människorna i landet. När jag ser att människor tar emot de goda nyheterna och accepterar Jesus som sin personliga frälsare blir jag glad, säger Johnny, en Jesusföljare i Sydasien.

1988, när Johnny var ett litet barn, accepterade hans far Jesus och anslöt sig snart till OM för att dela evangeliet bland hans folk. Men familjens släktingar och samhället frös ut dem och ansåg att det var skamligt att de inte följde Muhammed. På grund av förföljelsen från grannarna trodde Johnny att hans far hade gjort något fel och var förvirrad över att folk inte tyckte om hans familj.

När Johnny gick ut gymnasiet gav hans far honom en kopia av Nya Testamentet. Två verser förändrade hans liv. Den första var Johannes 5:24, där Jesus säger att var och en som hör hans ord och tror på Gud kommer att ha evigt liv. Den andra lyder:”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta ” (Apostlagärningarna 4:12, SFB).

– Denna försäkran förändrade mitt hjärta. Om jag tog emot Jesus skulle jag faktiskt komma in i himlen, förklarar Johnny. I Koranen hittade Johnny ingen sådan trygghet, eftersom alla hans goda och dåliga gärningar lades i vågskålar, och när han dog skulle hans straff eller belöning baseras på vilken sida som var tyngst. Men Johnny förstod att hos Jesus var frälsningen bara nåd från Gud.

Tolv år senare tog Johnny på sig samma uppgift som sin far och började arbeta heltid med OM, där han delade med sig av Jesu kärlek genom utbildning och hjälparbete. De konkreta kärlekshandlingarna förändrar människors liv så att de ser att Gud tillfredsställer deras djupaste behov.

– Vissa människor undrar varför vi hjälper till och varför vi ger barnen en bra utbildning. Vi delar våra liv och Guds kärlek med dem, säger Johnny. En del vill också veta mer om Jesus och då bjuder vi in dem till våra hus och de fortsätter att lära sig mer om Jesus. Så här startar vi husförsamlingar. Under 2022 har Johnny sett femton huskyrkor planteras på landsbygden där han bor.

Mättar de hungriga

Under årens lopp har Johnnys samhälle drabbats av fattigdom, hunger och sjukdom. Landet översvämmas ofta, och de som bor på flodstränder eller öar måste söka skydd när deras hus är översvämmade. På grund av bristen på resurser kan många elever inte få en ordentlig utbildning och måste istället hjälpa till att försörja familjen genom arbeta.

Johnny och andra OM:are ser sina landsmäns fysiska hunger och känner med deras andliga hunger.

– Människor i området söker efter en högre makt och går till moskén fem gånger om dagen, men de vet inte att den Gud de söker är en Gud full av förlåtelse och kärlek, förklarar Johnny. De har inte upplevt samma frälsningstrygghet som jag.

Johnny och hans team strävar efter att dela Guds kärlek genom bistånd och tillgång till utbildning. När översvämningarna kommer åker de till avlägsna områden och erbjuder mat till de som drabbas hårdast. I vissa samhällen är den genomsnittliga läs- och skrivkunnigheten lägre än 50 procent. För att lösa detta har Johnny hand om 44 skolor och 20 program för vuxenutbildning som till exempel ett sycenter och kurser i datakunskap. Även om de inte öppet kan predika evangeliet lär teamet ut dess principer och delar med sig av Jesu kärlek genom de relationer som byggs upp. Ibland använder de bibeltexter i skrivlektioner för vuxna.

Ökande nyfikenhet

År 2022 såg Johnny en överraskande ökning av nyfikenheten bland dem som berörs av skolorna. Han tror det beror på mängden hjälparbete som han och hans arbetskamrater utförde bland sitt folk. När andra såg deras generositet frågade de varför de ville hjälpa till.

En kvinna som just hade gått igenom ett kränkande äktenskap och skilsmässa kom till sycentret när en vän bjöd in henne. När hon kom in såg hon ett bibelcitat på väggen: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.(Matteus 11:28, B2000) Kvinnan frågade vad orden betydde och lyssnade uppmärksamt på förklaringen. Hon förklarade att hon kände frid i sinnet och frågade om hon fick fortsätta komma till centret för att lära sig. Under fyra månader började kvinnan delta i bibelstudier och till slut gav hon sitt liv till Jesus.

Sammantaget känner OM:arna till över 25 husförsamlingar i landet. År 2021 bestämde sig över 47 personer för att följa Kristus. När en kommun-ordförande från en närliggande by lyssnade på deras budskap om hopp, sa han:

– Ni delar med er av goda saker… Detta är ett behov hos vårt folk.

*Namn ändrat

Text: Luke Fitzgerald
Översättning: Sabina Sigfridsson

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15