Sök
Stäng denna sökruta.

Till minne av Hans Ström

Med stor saknad måste vi meddela att Hans Ström – mångårig OM:are och grundare av OM i Sverige – fått hembud vid en ålder av 83 år. Vi är många som tackar Gud för att vi har fått dela gemenskapen med Hans. Minnet av hans liv i ödmjukhet och trofasthet och hur han troget tjänat sin Frälsare kommer att leva kvar hos oss.

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.”

2 Tim 4:7

Den 31 mars lämnade Hans Ström sitt jordeliv och är nu hemma hos Gud. Hans föddes den 21 mars 1939 i Jönköping. Han utbildade sig till ingenjör och tillhörde Allianskyrkan i Jönköping. Han gifte sig med Ruth och i början av deras äktenskap kom de i kontakt med missionsrörelsen OM.

Under ett omtalat möte i hemförsamlingen Allianskyrkan i Jönköping mötte Hans och en handfull svenska ungdomar OM:s Europa-ledare Jonathan McRostie. Det mötet satte djupa spår och för Hans del ledde det till ett livslångt engagemang i missionens tjänst.

Hans och Ruth reste ut med OM:s skepp Logos och fortsatte sedan till Indien. Det är ett land som kom att ligga Hans varmt om hjärtat. Han gjorde flera resor dit, och har från Sverige stöttat många bröder och systrar i deras arbete där. Många är de indier som i Hans fått en trofast vän genom livet.

I början på 70-talet startade Hans upp OM:s arbete i Sverige och bosatte sig i Smålandsstenar. Där mötte jag Hans första gången 1973 i samband med en av de många sommarkonferenser som samlade 100-tals ungdomar som en förberedelse inför vidare evangelisationsuppdrag i Europa.

Våren 1976 var jag med Hans och Ruth i teamet i Smålandsstenar. Hans var en viktig person för mig och var ett redskap i att forma mitt liv som en Jesu lärjunge. Han såg mig, lyssnade, utmanade och skapade med sitt liv en varm kärleksfull miljö för växande bland människorna runt omkring sig. Hans såg inte till sig själv utan var en tydlig tjänare och han var beredd att ge sitt liv för dem han levde med. Han hade ett stort hjärta för mission och jag minns med värme­ många och långa bönestunder tillsammans med honom för missionsarbetet i världen.

Hans levde i Ordet och bönen på ett naturligt sätt mitt i vardagen. Han var angelägen om att vårda sin egen Gudsrelation, men hans böner handlade mycket om Guds verk över hela världen. Hans var ganska lågmäld och uppskattade de personliga mötena. Många ungdomar har under åren mött hans genuina intresse av att stödja och hjälpa dem på deras vandring med Gud.

Om Hans var lågmäld privat så var han det inte i predikstolen. Han predikade med stor frimodighet och övertygelse och kunde både trösta och utmana.

Hans har genom sin personlighet och som ledare gjort stort avtryck i väldigt många människors liv i Sverige. Genom att grunda OM i Sverige fick han vara med om att träna, utrusta och sända ut många ungdomar över världen i missionsarbete. Många samfund har genom OM:s arbete fått medarbetare som i mötet med OM fick upp ögonen för missionsuppdraget.

Hans saknas av hustrun Ruth. De har tillsammans visat på ett kärleksfullt äktenskap där de tillsammans har tjänat Gud hängivet och med stor trofasthet.

Hans och Ruths två barn, Stefan och Elisabeth med respektive familjer, saknar sin pappa och farfar/morfar, men minns honom med stor tacksamhet. Vi omsluter Ruth och de anhöriga i våra böner.

Vi är många som tackar Gud för att vi har fått dela gemenskapen med Hans. Minnet av hans liv i ödmjukhet och trofasthet och hur han troget tjänat sin Frälsare kommer att leva kvar hos oss.

Han har kämpat den goda kampen, fullbordat loppet och bevarat tron (2 Tim 4:7).

Håkan Karlsson, vän och styrelseledamot i OM Sverige

I, with great grief and  joy will be at the funeral of this great spiritual marathon-running servant of the Lord. 

For me, Hans and Ruth have been two of them most outstanding workers in the history of OM. I remember hearing about them when they were in Austria and new recruits. It was with great joy when they accepted the responsibility of pioneering and leading OM in Sweden. 

I treasure the with my whole family the time we had with them in Smalandsstenar. Being with us in Kathmandu was another highlight and his love and commitment to that part of the world lasted all his life. 

I watched his life and saw more of Jesus in him than I ever saw in my own life. He was like Peter Maiden who also is in heaven. 

Our journey together in our old bus across North Africa is another unforgettable adventure we had together. 

Thousands of Swedish people have been mobilized, trained and served with OM, and Hans and Ruth were at the center of it all. 

He was also an example in turning over his leadership many years ago to a younger leader. The foundation was laid and OM Sweden continues to build on it until this day. Millions, in   the nations of the world, have felt the impact even if in some cases it was only a gospel tract. 

Please pray the Lord will continue to give us such people. 

George Verwer 

(Founder and former OM International Director

Begravningsgudstjänsten för Hans Ström äger rum i Villstad kyrka fredag 22 april kl. 12.00. Efter avsked i kyrkan och gravsättning på Smålandsstenars kyrkogård inbjuds till minnesstund i Equmeniakyrkan.

Svar om deltagande senast måndag 18 april till tel. 076-6169569 eller via Edins Begravningsbyrås hemsida: edinsbegravningsbyrå.se.

Minns gärna Hans med en gåva till
Mission i Indien
(Swish: 0704850500)
eller till
OM:s arbete i Sverige
(Swish: 1235704291).

Märk gåvan med “Till Minne av Hans Ström”

 

Ge en gåva till minne av Hans Ström

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15