Emily mötte en personlig Gud

Emily* växte upp i ett hem där man tillbad kinesiska gudar. När hon senare fick möta Jesus fick hon möta en personlig Gud som kände henne vid namn. Hennes villighet att sprida den kärleken vidare ledde henne till att undervisa och bli använd av Gud i ett annat land.

När Emily var liten fick hennes mamma henne att be till kinesiska gudar. Och hon skulle också alltid säga till gudarna vad hon hette, var hon bodde och hur gammal hon var. Emily funderade mycket över varför gudarna hon bad till inte visste vad hon hette. Och hon kunde inte heller förstå varför hennes föräldrar åkte ända från Singapore där de bodde, till Malaysia för att be i ett särskilt tempel.

– Vad är det för särskilt med det templet? Är inte alla tempel och gudar samma? hade hon frågat dem, men de kunde inte ge henne något svar.

”Jag behövde inte säga mitt namn eller var jag bodde så att han skulle kunna hitta mig. Han visste redan det.”

– Emily

Som vuxen blev Emily en dag inbjuden till kyrkan av en av sina kristna vänner. Där fick hon höra om Gud och om hans kärlek och nåd.

– Då insåg jag att Gud visste vad jag hette, minns hon. Jag behövde inte säga mitt namn eller var jag bodde så att han skulle kunna hitta mig. Han visste redan det.

Till en början hade hennes familj svårt för hennes nya tro, men efter ett tag accepterade de hennes beslut.

UNDERVISNING ÖPPNAR DÖRRAR

Inte långt därefter hörde hon talas om ett arbete som en kyrka hade och som väckte hennes intresse.

– Pastorn i församlingen ville sprida Guds kärlek till invandrare genom att lära dem engelska, förklarar Emily. Jag var ganska ny i tron då och visste inte riktigt hur man delar med sig av sin tro till andra, men jag bestämde mig för att försöka.

Detta gjorde att hon fick åka och undervisa i Indonesien, och sedan vara tre somrar på ett läger i en by i Östasien. Rektorn på skolan i byn berättade att man skulle göra ändringar i landets skolsystem, men att skolan inte visste hur de skulle anpassa den nya läroplanen.

– Då upplevde jag att Gud bjöd in mig att undervisa där under en längre tid, berättar Emily.

Nu har hon undervisat i byn i fem år och vet att henne beslut att stanna kvar var rätt.

– Jag älskar barn och har lätt för att få kontakt med dem. Den nya läroplanen började användas när jag hade min första förskoleklass. Jag undervisade dem i sammanlagt fyra år och i år gör de sina nationella prov, förklarar hon.

Förutom att undervisa barnen fortbildar hon också andra lärare i olika undervisningsmetoder.

VISAR KÄRLEK GENOM VÄNSKAPSBAND

I byn där hon bor är buddhism den vanligaste religionen. Då buddhismen är starkt förknippad med ens kulturella identitet anses det som ett svek att konvertera till en annan religion. Skolan undervisar främst elever från etniska minoritetsgrupper i området. Man får prata om Gud i skolan, men Emily tror att det viktigaste är att visa Guds kärlek genom att bygga vänskapsband med eleverna.

”Jag vet att om man följer Guds plan är han trofast i att välsigna och förse oss med det vi behöver.”

– Emily

– Ingen lyssnar om evangeliet kastas i ansiktet på dem. Barn är känsliga och känner när man visar dem kärlek, menar Emily. Det var först under mitt andra år som jag insåg hur kraftfullt det är. Ett kristet team besökte då skolan och under ett pass de höll i gav 10 av 23 elever sitt liv till Jesus. Då förstod jag att Gud hade välsignat allt arbete jag lagt ner.

VÄLSIGNELSE TROTS ANDLIGT MOTSTÅND

Genom sitt arbete har Emily också lärt sig att ha tålamod och förståelse, särskilt eftersom hon undervisar i en annan kultur. Hon har också blivit medveten om den andliga striden.

– När saker och ting börjar hända så som Gud planerat har vi också fått uppleva attacker, berättar hon. Men jag har även upplevt hur Gud förser. När jag tittat på min budget inför varje månad har jag alltid legat på minus. Men jag har aldrig behövt gå hungrig, jag kan betala mina räkningar i tid, och jag har tillräckligt till att också kunna välsigna andra. Jag vet att om man följer Guds plan är han trofast i att välsigna och förse oss med det vi behöver.

Under pandemin blev Emily tvungen att återvända till Singapore en period, där hon delvis undervisat online och hållit kontakt med eleverna via internet. Under hösten har hon kunnat återvända till byn i Östasien och kan åter sprida Guds kärlek bland barnen på skolan.

* Namn ändrade
Text: OM International

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15