Östasien

Kärlek som förvandlar

OM-arbetaren Jill* bor i Myanmar, ett land där majoriteten av befolkningen är buddhister. Tillsammans med andra efterföljare till Jesus möter hon människor genom sitt arbete

Läs mer »

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15