Kärlek som förvandlar

OM-arbetaren Jill* bor i Myanmar, ett land där majoriteten av befolkningen är buddhister. Tillsammans med andra efterföljare till Jesus möter hon människor genom sitt arbete som engelskalärare. Hon har fått se hur människors liv förvandlats totalt när de börjat förstå hur innerligt älskade de är av Gud.

Jill berättar om en dag då hon och några av de andra i OM-teamet besökte en grupp människor som flytt från landsbygden. Stridigheter i deras byar hade tvingat dem på flykt och de hade tagit sig in till huvudstaden. På vägen dit blev de tvungna att gömma sig i djungeln. Detta blev en traumatisk upplevelse för barnen som nästan helt slutade leka och varken ville – eller kunde – prata om sina erfarenheter. Hela gruppen, på ungefär 40 familjer, bodde tillsammans vid en lång parkbänk där de också sov om natten.

Jill och hennes vänner gav dem vinterkläder, och även några leksaker. Barnen hade aldrig haft leksaker tidigare så de blev väldigt glada. De spelade fotboll och lekte lekar tillsammans med teamet, och även de vuxna var med och lekte. Denna enkla och vardagliga gemenskap gladde de vuxna som annars såg allvarliga ut.

” Jag hade inte insett att jag var en av Guds favoriter. Jag visste inte att jag hade blivit skapad, och än mindre att jag var en favorit.”

– Myanmarisk buddhist

Innan Jill och teamet gick hem berättade de också några bibelberättelser. Buddhister blir ofta starkt berörda av skapelseberättelsen, och det blev dessa människor också. En av männen berättade:

– Jag hade inte insett att jag var en av Guds favoriter. Jag visste inte att jag hade blivit skapad, och än mindre att jag var en favorit.

Denne mans världsbild förändrades totalt när han insåg att han kunde kommunicera med Gud personligen. När Guds kärlek levs ut på praktiska sätt gör det något med människorna i detta buddhistiska land.

EN KULTUR PRÄGLAD AV BUDDHISM

Jill är från USA och kom till Myanmar för tio år sedan, och där träffade hon också sin man. Under dessa år har hon sett att Myanmar har en egen kultur inom buddhistvärlden. I de större städerna tror många på en klassisk version av buddhism. De flesta buddhister förväntas dock aldrig kunna nå buddhismens slutliga mål – nirvana. Därför blandar de flesta människor buddhistiska läror med folktro. Man kan blidka både förfädernas och animistiska andar genom att offra. Det går bra att blanda dessa två synsätt eftersom de inte står i konflikt till varandra, förklarar Jill och fortsätter:

” Ett effektivt lärjungaskap innebär att vara närvarande med människor, att vandra tillsammans med dem och ha en vänskap tillsammans.”

– Jill

– Det man säger i Myanmar är ”gör bra saker och få det bra – eller gör dåliga saker och få det dåligt”. De flesta i Myanmar hoppas inte kunna fly undan lidandet utan snarare att ignorera det.

Den buddhistiska tron formar kulturen, och Jill menar att folk på grund av det är väldigt givmilda och generösa. Men generositeten behöver inte ha sitt ursprung i samma osjälviska kärlek som Gud erbjuder oss.

VIKTIGT ATT VARA NÄRVARANDE MED MÄNNISKOR

I sitt arbete i landet har Jill fått se hur människors liv förvandlats totalt när de fått uppleva Guds osjälviska och enorma kärlek på ett personligt och intimt plan. Hennes team fokuserar på lärjungaskap genom personliga relationer och församlingsplantering. Det kan de göra genom att erbjuda utbildning. Jill konstaterar att:

– Ett effektivt lärjungaskap innebär att vara närvarande med människor, att vandra tillsammans med dem och utveckla en vänskap. Om man kan är det bäst att bo i samma område. Och bön är väldigt viktigt. Vi ber kontinuerligt tillsammans med dessa människor eftersom vi befinner oss i ett andligt krig. Teamet betonar vikten av Guds ord, eftersom nya troende från buddhistisk bakgrund ofta inte har några kunskaper alls om Bibeln.

Jills team består av tre utländska och arton inhemska arbetare. De flesta av de inhemska arbetarna kan burmesiska och även andra lokala språk som talas utanför huvudstaden. Många jobbar som förskollärare inne i huvudstaden. Men då skolorna varit stängda på grund av corona har de istället jobbat med barnen ute i deras byar på landet. Barnen i dessa mindre byar löper större risk att hamna i fattigdom eller att bli helt utan utbildning. Nu arbetar förskollärarna tillsammans med församlingsplanterare på landsbygden för att berätta de goda nyheterna om Jesus.

ARBETET MÖTER MOTSTÅND MEN GER FRUKT

De största utmaningarna som församlingsplanterarna möter i Myanmar är knutna till kulturen. Att använda utbildning som en plattform är viktigt för att kunna skapa relationer i samhällen som tidigare var stängda. Om någon blir troende blir de ofta utstötta från sin familj. Skulle någon i familjen dö eller lida brist på pengar, läggs skulden för det på den som blivit kristen. En annan utmaning kan vara att bybor blir arga på kristna som delar evangeliet, och kastar stenar på dem eller vägrar sälja vatten till dem.

Lokala troende som känt Guds maning att bo i annorlunda och lite svåra områden får träning av OM-teamet för att kunna tackla utmaningarna som det innebär. De jobbar i områden som är minst nådda av evangeliet, och är ofta de enda troende där.

Träningen de får innefattar hur man effektivt kan dela evangeliet med buddhister, och hur den troende gemenskapen kan fortsätta växa. Teamet träffar dem regelbundet och ber med dem två gånger i veckan. De samlar in pengar för att kunna köpa utrustning såsom motorcyklar, så att de enklare ska kunna sprida de goda nyheterna.

Jill säger att de har blivit uppmuntrade av att se hur mycket frukt som kommit av församlingsplanterarnas arbete. Under förra året lärde 43 personer känna Jesus och 15 av dem döpte sig.

* Namn ändrade
Text:
Annie Reed

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15