Sök
Stäng denna sökruta.

OM:s internationella kurser

Har ditt sammanhang behov av specifik kunskap eller kompetenser i uppdraget att göra missionella lärjungar? 

OM erbjuder en mängd professionella kurser och träningar av olika slag och längd till lokala församlingar och organisationer. Exempel på dessa kurser är: 

 • Personalvård
  – hur kan jag bättre ta hand om mitt teams sociala, emotionella och andliga behov? 
 • Mentorskap
  – lär dig hur du kan hjälpa människor nå sin gudagivna potential på olika områden.  
 • Församlingsgrundande bland muslimer
  – strategi, verktyg och vägen framåt bland onådda. 
 • Tvärkulturellt ledarskap och teammedlemskap
  – för dig som arbetar med människor från olika kulturer. 

För mer information om vilka kurser som erbjuds och vad de innehåller, se kurskatalogen vilken översändas på förfrågan.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15