OM:s internationella kurser

Har ditt sammanhang behov av specifik kunskap eller kompetenser i uppdraget att göra missionella lärjungar? 

OM erbjuder en mängd professionella kurser och träningar av olika slag och längd till lokala församlingar och organisationer. Exempel på dessa kurser är: 

 • Personalvård
  – hur kan jag bättre ta hand om mitt teams sociala, emotionella och andliga behov? 
 • Mentorskap
  – lär dig hur du kan hjälpa människor nå sin gudagivna potential på olika områden.  
 • Församlingsgrundande bland muslimer
  – strategi, verktyg och vägen framåt bland onådda. 
 • Tvärkulturellt ledarskap och teammedlemskap
  – för dig som arbetar med människor från olika kulturer. 

För mer information om vilka kurser som erbjuds och vad de innehåller, se kurskatalogen vilken översändas på förfrågan.